• about-bg
  • about-bg1
  • about-bg2

Şahadatnamalarymyz

Famous brand of Shandong Province

Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size hiç hili çykdajy nusgalary berip bilmeris.Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.

Şandong welaýatynyň meşhur markasy

Biziň abraýymyz we şahadatnamalarymyz

ISO9001 Certificate

ISO9001 şahadatnamasy

ISO 50001 2018(1)

ISO 50001 2018 Energetika dolandyryş ulgamlary şahadatnamasy

ISO 50001 2018(2)

ISO 50001 2018 Energetika dolandyryş ulgamlary şahadatnamasy

ISO14001 Certification

ISO14001
Şahadatnama

OHSAS 18001

OHSAS 18001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyrmak ulgamynyň laýyklyk kepilnamasy

China Anticorrosion Construction Qualification Certificate

Hytaýda korroziýa garşy gurluşyk
Kwalifikasiýa şahadatnamasy