• product-bg
 • product-bg

Önümler

 • Drum type shot blast machine

  Deprek görnüşli atyş enjamy

  In Deprek görnüşli atyş enjamyownuk iş bölekleri köp haryt hökmünde partlaýar.Şeýlelik bilen, önümçilik liniýalarynda ýa-da özbaşdak konfigurasiýalarda ulanylyp bilner.

 • Belt tumble shot blast machine

  Guşak ýykylan partlaýjy maşyn

  Umbleykylan partlama dizaýny, köpçülikleýin önümçilik böleklerinden masştab, pos we gabyklary aýyrmak üçin iň täsirli partlama prosesleriniň biri hökmünde giňden kabul edilýär.Theýykylan partlaýjy maşyntükeniksiz rezin guşak iş böleklerini ýuwaşlyk bilen aýlaýar we tutuş partlaýyş wagty üçin abraziw akymyna birmeňzeş täsir edýär.

 • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

  Üznüksiz demirýol atyş partlaýjy maşynlar

  Railokarky demirýol atýan maşynlaramaly goşundylar üçin amatlydyr.Iş bölekleri el bilen asylýar ýa-da ýatyrylýar.Partlama prosesi, aýlanma ugruny üýtgetmek we turbinalaryň öňündäki asgyçlary yrgyldamak arkaly ideal usulda amala aşyrylyp bilner.

 • Roller conveyor shot blast machines

  Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdy

  Loadüklemek gönüden-göni dürli gaplara ýa-da ulag guşagyna geçirilip bilner.Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdyprofilleri, listleri we ýasama zatlary peseltmek we kemsitmek üçin ulanylýar.Geçiriji konweýerleri ulanyp, rolikli konweýer ulgamy partlama, gorap saklamak, kesmek we burawlamak ýaly aýratyn amal ädimleri bilen baglanyşdyryp bolar.

 • Cutting disc FS-05 series

  FS-05 seriýasyny kesmek

  TAA göwher kesýän disksüýümli çoýun demir, çal reňkli demir, guýma polat, metal ekstrudat, demirbeton, süýümli aýna we refrakter materiallary kesmek we üwemek üçin ulanylýar.Esasy ulanylýan senagat zawod, tehnika, gämi gurluşygy we abatlaýyş, gurluşyk, birleşdirilen gaýtadan işlemek, awtoulag sökmek, gyssagly halas ediş we ş.m.

 • Steel Shot

  Polat

  Polateremek we emele getirmek arkaly uglerod polatdan ýasalýar.Arassalamak, aşak düşürmek, ýerüsti taýýarlamak we ok atmak üçin abraziw serişdesi hökmünde giňden ulanylýar.Onuň dürli ululygy, partlanjak iş böleginiň üstünde gazanylan gutarnykly gutarany kesgitlär.

 • Steel Grit

  Polat Grit

  Polatüç görnüşli gatylyk üçin elýeterli ýokary uglerod polatdan ezilýär.burç şekilli, ýerüsti hapalaýjylary we örtükleri çalt we täsirli aýyrýar.

 • Bearing steel grit

  Polat örtük

  Polat Gritgalp polatdan ezmek arkaly ýasalýar.Ilkibaşda daş kesmek pudagy üçin işlenip düzüldi we häzirki wagtda ýokary öndürijiligi sebäpli partlama prosesi üçin gowy kabul edildi.

 • Sponge media abrasives

  Gubka media abraziw serişdeleri

  Sponge Media abraziw0-dan 100+ mikrona çenli profillere ýetip, 20-den gowrak görnüşde bar.Allhli zat gury, pes tozan, pes partlama üpjün edýär.

 • Grinding wheels FW-09 series

  Öýjükli tigirler FW-09 seriýasy

  TAA göwher ýylmaýjy tigirsüýümli çoýun demir, çal reňkli demir, guýma polat, metal ekstrudat, demirbeton, süýümli aýna we refrakter materiallary kesmek we üwemek üçin ulanylýar.Esasy ulanylýan senagat zawod, tehnika, gämi gurluşygy we abatlaýyş, gurluşyk, birleşdirilen gaýtadan işlemek, awtoulag sökmek, gyssagly halas ediş we ş.m.

 • Carbon steel cut wire shot

  Uglerod polatdan kesilen sim

  Täze polat simden polat kesilen simleri we ikisini hem köne teker simleri bilen üpjün edýäris.
  Programma aýratynlyklary
  Strengthokary güýçde has ýadawlyk ömrüni saklamak, sarp ediş çykdajylaryny azaltmak.
  Gowy däne tegelekligi, birmeňzeş ululygy, ulanylanda döwülmez, has ýokary hilli hil.
  HRC40-50 diapazony bolan medhniki bölekleri atmak üçin ulanylanda iň tygşytly.

 • Stainless steel cut wire shot

  Poslamaýan polatdan kesilen sim

  Poslamaýan polatdan kesilen simposlamaýan polat simleri bölejiklere kesmek arkaly ýasalýar.Mundan başga-da, müşderileriň dürli ulanylyşyna görä dürli derejelere bölünip bilner.

123Indiki>>> Sahypa 1/3