• product-bg
 • product-bg

Partlaýjy maşyn we ätiýaçlyk şaýlary

 • Drum type shot blast machine

  Deprek görnüşli atyş enjamy

  In Deprek görnüşli atyş enjamyownuk iş bölekleri köp haryt hökmünde partlaýar.Şeýlelik bilen, önümçilik liniýalarynda ýa-da özbaşdak konfigurasiýalarda ulanylyp bilner.

 • Belt tumble shot blast machine

  Guşak ýykylan partlaýjy maşyn

  Umbleykylan partlama dizaýny, köpçülikleýin önümçilik böleklerinden masştab, pos we gabyklary aýyrmak üçin iň täsirli partlama prosesleriniň biri hökmünde giňden kabul edilýär.Theýykylan partlaýjy maşyntükeniksiz rezin guşak iş böleklerini ýuwaşlyk bilen aýlaýar we tutuş partlama wagty üçin abraziw akymyna birmeňzeş täsir edýär.

 • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

  Üznüksiz demir ýol atyş partlaýjy maşynlar

  Railokarky demirýol atýan maşynlaramaly goşundylar üçin amatlydyr.Iş bölekleri el bilen asylýar ýa-da ýatyrylýar.Partlama prosesi, aýlanma ugruny üýtgetmek we turbinalaryň öňündäki asgyçlary yrgyldamak arkaly ideal usulda amala aşyrylyp bilner.

 • Roller conveyor shot blast machines

  Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdy

  Loadüklemek gönüden-göni dürli gaplara ýa-da ulag guşagyna geçirilip bilner.Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdyprofilleri, listleri we ýasama zatlary peseltmek we kemsitmek üçin ulanylýar.Geçiriji konweýerleri ulanyp, rolikli konweýer ulgamy partlama, gorap saklamak, kesmek we burawlamak ýaly aýratyn amal ädimleri bilen baglanyşdyryp bolar.

 • Blast wheels

  Partlaýjy tigirler

  Thepartlaýjy tigirleresasan ybaratdyrdolandyryş kafesi, pyçaklar, gorag plitalary, esasy wilka, ýokary tizlikli togalanmak, guşak tigir, guşak, berkidiji enjam we motorýalyesasy hereketlendirijiwe ş.m.

 • Blasting machine spare parts

  Partlaýjy maşyn ätiýaçlyk şaýlary

  Partlaýjy maşyn ätiýaçlyk şaýlarygoşmak bilen: tigirli awtoulaglar, hereketlendirijiler, hereketlendirijiler, hereketlendirijiler, herekete getiriji kelleler, garawullar, asma plitalarwe ş.m.

 • Hanger type shot blast machine

  Hanger görnüşli atyş enjamy

  Hanger görnüşli atyş enjamypartlaýjy enjamlaryň iň çeýe görnüşlerinden biridir.Olar köp sanly iş böleklerinden pos, masştab, gum we gabyklary aýyrmak üçin ulanylýar.Hanger görnüşli atyş enjamyduýgur iş bölekleriniň gutarnykly partlamagy ýa-da soňraky örtük üçin iş bölekleriniň ýüzüni çişirmek üçin hem ulanylýar.