• product-bg
 • product-bg

Partlaýjy abraziwler

 • Steel Shot

  Polat

  Polateremek we emele getirmek arkaly uglerod polatdan ýasalýar.Arassalamak, düşürmek, ýerüsti taýýarlamak we atylmak üçin abraziw serişdesi hökmünde giňden ulanylýar.Onuň dürli ululygy, partlanjak iş böleginiň üstünde gazanylan gutarnykly netijäni kesgitlär.

 • Steel Grit

  Polat Grit

  Polatüç görnüşli gatylyk üçin elýeterli ýokary uglerod polatdan ezilýär.burç şekilli, ýerüsti hapalaýjylary we örtükleri çalt we täsirli aýyrýar.

 • Bearing steel grit

  Polat çukur

  Polat Gritýasalan rulman polatdan ezmek arkaly ýasalýar.Ilkibaşda daş kesmek pudagy üçin işlenip düzüldi we häzirki wagtda ýokary öndürijiligi sebäpli partlama prosesi üçin gowy kabul edildi.

 • Sponge media abrasives

  Gubka media abraziw serişdeleri

  Sponge Media abraziw0-dan 100+ mikrona çenli profillere ýetip, 20-den gowrak görnüşde bar.Allhli zat gury, pes tozan, pes partlama üpjün edýär.

 • Carbon steel cut wire shot

  Uglerod polatdan kesilen sim

  Täze polat simden polat kesilen simleri we ikisini hem köne teker simleri bilen üpjün edýäris.
  Programma aýratynlyklary
  Strengthokary güýçde has ýadawlyk ömrüni saklamak, sarp ediş çykdajylaryny azaltmak.
  Gowy däne tegelekligi, birmeňzeş ululygy, ulanylanda döwülmez, has ýokary hilli hil.
  HRC40-50 diapazony bolan medhniki bölekleri atmak üçin ulanylanda iň tygşytly.

 • Stainless steel cut wire shot

  Poslamaýan polatdan kesilen sim

  Poslamaýan polatdan kesilen simposlamaýan polat simleri bölejiklere kesmek arkaly ýasalýar.Mundan başga-da, müşderileriň dürli ulanylyşyna görä dürli derejelere bölünip bilner.

 • Stainless steel grit

  Poslamaýan polatdan ýasalan örtük

  Poslamaýan polatdan ýasalan örtükposlamaýan polat burç bölejigi.Esasan, ýerüsti arassalamak, reňkli metallary we poslamaýan polat önümlerini boýamak we reňklemek üçin ulanylýar, üstüň birmeňzeşligini emele getirýär, şonuň üçin örtükden öň ýerüsti örtük üçin has amatly.

 • Low Carbon Steel Shot

  Pes uglerod polat oky

  TAApes uglerod bainit polat okdiýilýärLCB polat ok.
  Metal abraziw önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde TAA Metal soňky ýyllarda önümiň hilini ýokarlandyrmakda we täze önüm öndürmekde dowam edýär.TAALCB abraziwOn ýyllyk gözleglerden we gözleglerden soň ýokary öndürijilikli önüm, bu TAA-nyň petent tehnologiýalarynyň we eýeçilik tehnologiýalarynyň iň oňat utgaşmasy, islenýän partlaýjy media, TAALCB garyşyk abraziwatylan partlama we gum partlamasy bilen baglanyşykly meýdanlara atl.Jt-iň ajaýyp öndürijiligi, ulanyjylara atylan partlama bahasynyň 50% -ini tygşytlamaga kömek edip biler.

 • Aluminum cut wire

  Alýumin kesilen sim

  Alýuminiý kesilen simdiýlip atlandyrylýaralýumin zynjyry, alýumin monjuklary, alýumin granulalary, alýumin bölejikleri.

 • Zinc cut wire

  Sink kesilen sim

  Sink kesilen simhem atlandyryldysink oky, sink palet, sink monjuklary, sink kesilen simli partlama.Polatdan, poslamaýan polatdan, guýma ýa-da kesilen sim önümlerinden has ýumşakdyr.

 • Brown Fused Alumina

  Goňur birleşdirilen uçurym

  Goňur alýumin oksidiboksit we beýleki we beýleki çig mallaryň garyndysyndan ýokary temperaturada birleşdirilýär we kristallaşdyrylýar.Highokary gatylygy, oňat berkligi we ululygy bilen häsiýetlendirilýär.

 • Copper cut wire

  Mis kesilen sim

  Mis kesilen simmis simden bölejiklere kesmek arkaly öndürilýär, uzynlygy simiň diametrine deňdir. esasan ýerüsti bejermekde ulanylýar.Şeýle hem atlandyrylýarmis ok, bürünç kesilen sim, mis ýaly kesilen mis, mis monjuklar, mis granulalarwe ş.m. kesilen ýa-da şertli atylan şekil hökmünde ulanylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2