• about-bg
  • about-bg1
  • about-bg2

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO., LTD Hytaýda partlaýjy abraziw önümlerini öndüriji we dünýäde üçünji üpjün edijileriň biri.1997-nji ýylda döredilen TAA, Hytaýda ýeke-täk metal abraziw in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezine eýe bolan Milli Hi-Tech Enterprise hökmünde sylaglandy.

Gözleg merkezine daýanmak bilen, TAA müşderiler üçin has amatly ýokary öndürijilikli önümleri yzygiderli ösdürdi, şol sanda: pes uglerod bainit polat oky, pes uglerod bainit garyjy abraziw, poslamaýan polat kesilen sim, poslamaýan polat we ş.m.

about-us-bg3
about-us-bg004

Adatça SAE standartyna laýyklykda önüm öndürýäris, şeýle hem ösen önümçilik desgamyzdan, tehnologiýamyzdan we hil gözegçilik ulgamymyzdan peýdalanyp, müşderileriň dürli islegleri üçin ýöriteleşdirilen abraziw önümlerini öndürip bileris.Önümlerimiz gämi gurluşygy, kenar in engineeringenerçiligi, awtoulag, polat gurluşy, gaplar, polat turbalar, howa giňişligi, daş kesmek we ş.m.

Meşhur ýerüsti bejeriş enjamlaryny öndüriji-AGTOS kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda, TAA daşky gurşawy goramak desgasy, ätiýaçlyk şaýlary we enjamlary döwrebaplaşdyrmak bilen ýokary öndürijilikli we akylly partlaýjy enjamlary öndürmekde ýöriteleşdi we ýokary derejeli ýerüsti bejeriş enjamlary bilen üpjün edilmegi we çözgütleri.
Netijede, metal abraziwlerden başlap, ýerüsti bejeriş enjamlaryna we umumy şertnama hyzmatlaryna çenli we "ýerüsti bejeriş toplumlaýyn hyzmat üpjün ediji" hökmünde ulanyjylara ýokary hilli önümler we umumy hyzmatlar bermek arkaly önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga we iş çykdajylaryny azaltmaga kömek edýän ýerüsti arassalaýyş zynjyryny durmuşa geçirdi. .