• product-bg
 • product-bg

Poslamaýan polatdan kesilen sim

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan kesilen simposlamaýan polat simleri bölejiklere kesmek arkaly ýasalýar.Mundan başga-da, müşderileriň dürli ulanylyşyna görä dürli derejelere bölünip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan kesilen simdürli reňkli demir guýma, poslamaýan polat önümleri, alýumin zapas şaýlary, enjam gurallary, tebigy daş we ş.m-leriň atylmagy / howa partlamagy üçin giňden ulanylýar, demir reňkini görkezýär we tekiz, possyz, matadan ýasalan bejergini gazanýar. täsiri.Gowy poslamaýan polatdan ýasalan sim çig mal bilen poslamaýan polatdan ýasalan atyş, birmeňzeş bölejikler we gatylyk bilen tapawutlanýar, bu uzak hyzmat ediş möhletini we partlamanyň gowy täsirini kepillendirýär.Kondisionerden soň bölejikler partlaýjy maşynlara pes könelýär.

Stainless steel cut wire shot1

Poslamaýan polatdan kesilen sim

Poslamaýan polatdan kesilen sim G1

Poslamaýan polatdan kesilen sim G2

Poslamaýan polatdan kesilen sim G3

Poslamaýan polatdan kesilen sim- Kesilen, silindr görnüşinde
G1 şekil - Kesilen ýeriň gyralaryny bejermekden soň, gyralaryny passiw etmek üçin
G2 şekilli ýarym şertli
G3 şekil-top görnüşine öwrülmegi üçin ähli gyralardan dynyň

Tehniki spesifikasiýa

 

SUS304

SUS430

SUS410

Himiki düzümi

C

≤0.08%

≤0.12%

≤0.15%

Si

≤1.00%

≤1.00%

≤1.00%

Mn

≤2.00%

≤1.00%

≤1.00%

S

≤0.030%

≤0.030%

≤0.030%

P

≤0.045%

≤0.040%

≤0.040%

Cr

18-20%

16-18%

11.5-13.5%

Ni

8-11%

/

/

Gatylyk

HRC38-52

HRC25-35

HRC20-30

Daşarky görnüş

Silindr görnüşli / sferik

Mikrostruktura

Austenit

Ferrite

Deformirlenen martensit

Dykyzlygy

≥7.80g / cm3

Üstünlikleri

Örän ýagty ýüzler bilen öndürýär
Partlananda tozan erkin ýüzler we aşaky tozan
Döküm abraziwlerden we uglerod kesilen simlerden has uzak ömür
Gara hapalanma ýok
Çukur, bölek ýa-da ekiz ýok
"Kesilen" ýa-da "şertli" görnüşde bar

Elýeterli ululyklar:0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm
Gaplamak:25kgs / sumka, 40 halta / agaç palet ýa-da isleg boýunça.

Stainless steel cut wire shot3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Sponge media abrasives

   Gubka media abraziw serişdeleri

   Gubka mediýa abraziw, uretan gubkany saklamak ukybyny, adaty partlaýjy serişdeleri arassalamak we kesmek güýji bilen birleşdirýän, uretan gubkany ýelimleýji hökmünde abraziw mediýa toparydyr.Täsir wagtynda abraziw serişdeleri belli we profil bilen ýüze çykaryp, tekizlenýär.Surfaceerden çykanda, gubka yzygiderli ulalýar we hapalaýjylaryň köpüsini özüne siňdirýän wakuum döredýär we şonuň üçin sa-ny gowulandyrýar ...

  • Glass beads

   Aýna monjuklar

   Üstünlik ■ arassa we tekiz, iş böleginiň mehaniki takyklygyna zyýan bermeýär.■ ýokary mehaniki intensiwligi, gatylygy, çeýeligi ■ ony birnäçe gezek gaýtadan ulanyp bolýar, şol bir täsir we aňsat döwülmeýär.■ birmeňzeş ululyk, birmeňzeş ýagtylyk effektini saklamak üçin enjamyň töweregine çäge ýarylandan soň, suw belligini goýmak aňsat däl.■ ýokary arassalygy we gowy hili halkara ülňülerine laýyk gelýär.Chemical durnukly himiýa häsiýeti, duşanlary hapalamaz ...

  • Garnet

   Garnet

   Aýratynlyklary ■ Pes tozan --- Içerki berkligi we materialyň köp bölegi çözgüdiň tizligini çaltlaşdyrýar we iş ýerinden gelýän tozan zyňyndylaryny we tozany ep-esli azaldýar, arassalaýyş çäresini azaldýar, iş meýdanynyň hapalanmagyny azaldýar.Face Ajaýyp ýerüsti hil --- Arassalamak üçin boşluklara we deň däl böleklere çuňlaşyp biler, şeýlelik bilen pos, ereýän duzlar we beýleki hapalaýjylary doly ýok edip biler;ýerüsti blastin ...

  • Brown Fused Alumina

   Goňur birleşdirilen uçurym

   Alýumin oksidiniň abraziwiniň ýokary gatylygy we ýiti burçy bar, çygly we gury partlama üçin giňden ulanylýar we ýerüsti taýýarlyk üçin amatly profil döredýär.Alýumina oksidi abraziw, gara reňk talap edýän ýerüsti taýýarlyk üçin abraziw serişdäni partladýan ideýa.Alýumina oksidi abraziw, ýiti gyralary we ýokary dykyzlygy bilen ýokary netijelilik partlaýjy abraziwdir.Gaýtadan ulanylýar we partlaýjy maşynyň dürli görnüşlerinde ulanylyp bilner....

  • Low Carbon Steel Shot

   Pes uglerod polat oky

   Önümiň aýratynlygy Güýçli, ýokary berklik, uzak ömür.Pes döwülme, pes tozan, pes hapalanma.Enjamlaryň pes könelmegi, aksesuarlaryň uzak ömri.Aýyryş ulgamynyň ýüküni azaltmak, enjamlary aýyrmak wagtyny uzaltmak.Tehniki spesifikasiýa Himiki düzümi% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P ...

  • Copper cut wire

   Mis kesilen sim

   Tehniki maglumatlar önüminiň beýany Mis kesilen simli himiki kompozisiýa Cu: 58-99%, galanlary Zn Microhardness 110 ~ 300HV dartyş intensiwligi 200 ~ 500Mpa çydamlylygy 5000 gezek mikrostruktura deformasiýa αorα + ency Dykyzlygy 8,9 g / cm3 Bulk dykyzlygy 5.1 g / cm3 ululyklary: 1,0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2,5mm we ş.m. artykmaçlygy 1. Uzak ömri 2. Az tozan 3. Aýratyn g ...