• product-bg
 • product-bg

Öýjükli tigirler FW-09 seriýasy

Gysga düşündiriş:

TAA göwher ýylmaýjy tigirsüýümli çoýun demir, çal reňkli demir, guýma polat, metal ekstrudat, demirbeton, süýümli aýna we refrakter materiallary kesmek we üwemek üçin ulanylýar.Esasy ulanylýan senagat zawod, tehnika, gämi gurluşygy we abatlaýyş, gurluşyk, birleşdirilen gaýtadan işlemek, awtoulag sökmek, gyssagly halas ediş we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Örän gaty garyndy gurallarymyz brazing arkaly öndürilýär.Käbir şertlerde demir lehiminiň eremeginden soň göwher gatlagy demir substrata berk kebşirlenýär.Önümiň bu görnüşi ýokary üweýji netijeliligi, uzak ömri, howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir.Esasan häzirki rezin zynjyry korundyň kesiş we ýalpyldawuk gurallaryny, ähli gödek we orta däneli elektroplirlenen göwher gurallaryny we käbir gyzgyn basylan süzülen göwher gurallaryny çalşyň.

Üstünlikleri

Howpsuz we daşky gurşaw üçin arassa
Çalt kesmek we üwemek, arakesme ýok, hapalanmak ýok
· Efficiencyokary netijelilik
Adaty kesiş diskinden 30% -50% netijeliligini ýokarlandyrmak

San Surat Sýöriteleşdirme Howpsuzlyk aýlaw tizligi(r / min) Aýalbarmak Pöndürijilik deňeşdirmeleri
FW100-09  Grinding wheels FW-09 series001 100x16 12000 Demir guýma üçin uly armatura üýşürmek (süýümli çoýun, çal guýma demir) 1. Demir guýulýan ýer, TAA rezin diskden 70 esse köp, netijeliligi 100% ýokarlandy
2. Polat gurluşynyň kebşirleýiş meýdany, TAA rezin diskden 40 esse, netijeliligi 100% ýokarlandy.
3. Süýümli aýna üweýji, TAA rezin diskden 40 esse, netijeliligi 100% ýokarlandy.
4. Mermer we keramiki üweýji, TAA süzülen kesiji diskden 3 esse, netijeliligi 100% ýokarlandy.
FW125-09 125x22.23 10000
FW150-09 150x22.23 9500
FW180-09 180x22.23 8500

· Uzak hyzmat ömri
Brazing tehnologiýasyndan peýdalanyp, üstündäki göwher ýykylmaýar

TAA göwher ýylmaýjy tigir

TAA diamond Grinding wheel1
Grinding wheels FW-09 series002

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Cutting disc FS-05 series

   FS-05 seriýasyny kesmek

   Örän gaty garyndy gurallarymyz brazing arkaly öndürilýär.Käbir şertlerde demir lehiminiň eremeginden soň göwher gatlagy demir substrata berk kebşirlenýär.Önümiň bu görnüşi ýokary üweýji netijeliligi, uzak ömri, howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir.Esasan häzirki rezin zynjyryny kesýän we ýalpyldawuk gurallary, ähli gödek we orta däneli elektroplirlenen göwher gurallaryny we käbirlerini çalşyň ...

  • Grinding wheels FW-07 series

   Öýjükli tigirler FW-07 seriýasy

   Örän gaty garyndy gurallarymyz brazing arkaly öndürilýär.Käbir şertlerde demir lehiminiň eremeginden soň göwher gatlagy demir substrata berk kebşirlenýär.Önümiň bu görnüşi ýokary üweýji netijeliligi, uzak ömri, howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir.Esasan häzirki rezin zynjyryny kesýän we ýalpyldawuk gurallary, ähli gödek we orta däneli elektroplirlenen göwher gurallaryny we käbirlerini çalşyň ...

  • Cutting disc FS-03 series

   FS-03 seriýasyny kesmek

   Örän gaty garyndy gurallarymyz brazing arkaly öndürilýär.Käbir şertlerde demir lehiminiň eremeginden soň göwher gatlagy demir substrata berk kebşirlenýär.Önümiň bu görnüşi ýokary üweýji netijeliligi, uzak ömri, howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir.Esasan häzirki rezin zynjyryny kesýän we ýalpyldawuk gurallary, ähli gödek we orta däneli elektroplirlenen göwher gurallaryny we käbirlerini çalşyň ...