• product-bg
 • product-bg

Partlaýjy maşyn ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

Partlaýjy maşyn ätiýaçlyk şaýlarygoşmak bilen: tigirli awtoulaglar, hereketlendirijiler, hereketlendirijiler, hereketlendirijiler, herekete getiriji kelleler, garawullar, asma plitalarwe ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elýeterli ätiýaçlyk şaýlary materiallary

Cr-12%, 20%, 25% ýa-da isleg boýunça mazmuny.

Önüm aýratynlyklary

Ösen we ylmy takyk guýma prosesi we tehnologiýasy.
Efficiencyokary netijelilik we awtomatiki ýeke stansiýa guratma önümçilik liniýasy.
Domesticörite ýokary hrom aşgazany demir ätiýaçlyk şaýlaryny guýup, içerki pudakda boşluklary döredýär.

Asyl enjamlar öndürilen (OEM) bölekleri bar.
Şeýle hem, beýleki marka maşynlary üçin ýokary hilli önümleri hödürleýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Belt tumble shot blast machine

   Guşak ýykylan partlaýjy maşyn

   TAA rezin guşak ýykylýan partlaýjy maşynlaryň artykmaçlyklary Ygtybarly partlama tehnologiýasy Innowasiýa süzgüç tehnologiýasy Köp dürli wariantlar Içerki ulag ulgamy bilen sazlaşykly awtomatlaşdyrmak.TAA ýokary öndürijilikli turbinalar: Biziň turbinalarymyz gaty, gowy gurlan tehnika bölekleri.Könelişen bölekleriň az bolmagy we ýokary abraziw geçirijiligi sebäpli gaty tygşytly işleýär.Köpüsi tapawutlanýar ...

  • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

   Üznüksiz demir ýol atyş partlaýjy maşynlar

   Track-partlaýan atyş partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary * Ygtybarly partlama tehnologiýasy: performanceokary öndürijilikli turbinaly enjamlarymyz gaty ygtybarly.Geýilýän bölekleriň az mukdary, tehniki taýdan amatly dizaýn we ýokary abraziw akym tizligi sebäpli ýokary netijelidir.* Pes hyzmat: yzygiderli tehniki hyzmat etmek maşynlaryň bahasyny saklamaga kömek edýär.Uly hyzmat ediş gapylary ähli möhüm komponentlere aňsat girýär we çalt çalşylmagyny aňsatlaşdyrýar ...

  • Hanger type shot blast machine

   Hanger görnüşli atyş enjamy

   Düzgün bolşy ýaly, partlaýjy ýa-da üznüksiz işlemek üçin asma görnüşli partlaýjy maşynlar hödürlenýär.Şeýle-de bolsa, dürli görnüşli konweýer ulgamlaryna gönükdirilen köp sanly aralyk dizaýn bar.Köp ýagdaýlarda partlama, reňklemek we soňraky guratmak ýaly dürli prosesler üstki konweýer ulgamynyň üsti bilen baglanyşyp biler.Bu, iş prosesini tertipleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri tapmaga mümkinçilik berýär.Goşmaça gaýtadan işlemegiň wariantlary ...

  • Blast wheels

   Partlaýjy tigirler

   TAA ýokary öndürijilikli partlaýjy tigir, bazarda ygtybarly, ykdysady taýdan tygşytly we tehniki taýdan amatlydygyny subut etdi.Dürli turbinaly tigir diametrleri we dürli ätiýaçlyk we geýim materiallary (mysal üçin gaty metal) bar.TAA ýokary öndürijilikli partlaýjy tigirler, adaty atyş maşynlaryny döwrebaplaşdyrmak üçin hem meşhurdyr.Önümiň aýratynlyklary Atylan partlama tizligini gowulaşdyrmak Elbetde gowy eşik garşylygy Energiýa sarp edilişini azaltmak ...

  • Roller conveyor shot blast machines

   Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdy

   Möhüm artykmaçlyklar TAA partlama tehnologiýasy: Turbinalarymyz, az bölek bölekleri we ýokary abraziw flfl sebäpli gaty tygşytly güýçli kuwwat birlikleridir.Saklamak aňsat Innowasiýa süzgüç tehnologiýasy güýçli çykyşlar arkaly ynandyrýar.Awtomatlaşdyrma Sebetdäki alawyň kesilen bölekleriniň partlamagy w ...

  • Drum type shot blast machine

   Deprek görnüşli atyş enjamy

   Deprek atýan partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary Ygtybarly partlama tehnologiýasy: Deprek atýan partlaýjy maşynlar birnäçe dürli görnüşde, görnüşde we ululykda öndürilýär.Ykjam we diňe gaty kiçi aýak yzy bar.Üznüksiz geçiş birnäçe enjamy baglanyşdyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner.Bejeriş üçin amatly düzüliş: Enjamyň uzak möhletli bahasyny gorap saklamak üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmek möhümdir.Uly hyzmat we gözleg gapylary aňsat ac ...